Arduone kit
Тәжірибе №13 Реле
Бұл тәжірибеде біз релені басқаратын боламыз
Бұл тәжірибеде біз релені басқаратын боламыз және ол үшін алдыңғы 12 сабақта алынған білімді қолданып көреміз. Реле – бұл электрлі бақыланатын механикалық ауыстырғыш. Бір қарағанда қарапайым пластмассалы корпустың ішінде қуатты электромагнит болады және ол энергия қуатын алған кезде, жүктемені қуаттау тізбегін қосып немесе ажыратып, контактілі топтың қосылуы жүзеге асады. Бұл тәжірибеден Arduino-ның релені қалай басқаратыны білетін боласыздар
Схема подключения
Скетч
const int relayPin = 2;	  
const int timeDelay = 1000; 

void setup()
{
 pinMode(relayPin, OUTPUT); 
}


void loop()          
{
 digitalWrite(relayPin, HIGH); 
 delay(timeDelay);       
 digitalWrite(relayPin, LOW);  
 delay(timeDelay);       
} 
Сіз нені көресіз:
Сіз ауысып жатқан реленің шыртылдауын естіп, кезек-кезек жанып тұрған екі жарық диодын көруіңіз керек. Егер ондай болмаса – сұлбаны дұрыс жинағаныңызды және Arduino кодының енгізілуін тексеріңіз. Сонымен қоса, ақауларды жою кеңестерін қараңыздар.
Мүмкін қиындықтар:
Жарықдиодтары жанбайды Жарықдиодтарын орнату дұрыстығын екі рет тексеріп шығыңыз – ұзын ұшы плюстік контакт болып табылады.
Реле шыртылдауы естілмейді Реле мен транзисторды жалғау дұрыстығын тексеріңіз.
Бір реттен кейін істеп тұрады
Реле қосылуының сенімділігін тексеріңіз, реленің, егер бұл электронды модуль болмаса, ұштары өте қысқа, оны шамалы макетті платаға бастырып көріңіз.
Өмірде қолданылуы:
Гараж қақпалары – бір жаққа, кейін екінші жаққа қарай жылжиды, егер тыңдайтын босақ, реле үшін сипатты шыртылдауды естуге болады.