Arduone kit
Тәжірибе №11 ЗУММЕР
Біз зуммерді қолданатын боламыз
Бұл тәжірибеде біз тағы да цифрлік және аналогтық әлемдердің арасындағы алшақтықты жеңетін боламыз. Біз зуммерді қолданатын боламыз, егер қысқа уақытта оның ұштарымен +5 вольт қуатқа және «жерге» тигізетін болсақ, кішігірім шыртылды шығарады, жасап көріңіз! Өзінен-өзі ол тым қызық емес, алайда оған кернеу беріп, сол арада секундына 100 рет жылдамдықпен сөндіретін болсаңыз, зуммер шиқылдай бастайды. Егер әуендердің жүздеген қатарын бірге жинақтасақ, сізде музыка пайда болады! Бұл тәжірибеде сұлба скетчпен бірге классикалық әуенді ойнанайтын болады. Не болса да біз оған үміттенеміз!
Схема подключения
Скетч
const int buzzerPin = 9;
const int songLength = 18;
char notes[] = "cdfda ag cdfdg gf ";
int beats[] = {1,1,1,1,1,1,4,4,2,1,1,1,1,1,1,4,4,2};
int tempo = 150;

void setup() 
{
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}


void loop() 
{
 int i, duration;
 
 for (i = 0; i < songLength; i++) 
 {
  duration = beats[i] * tempo; 
  if (notes[i] == ' ')     
  {
   delay(duration);      
  }
  else             
  {
   tone(buzzerPin, frequency(notes[i]), duration);
   delay(duration);      
  }
  delay(tempo/10);       
 }

 while(true){}
}


int frequency(char note) 
{
 int i;
 const int numNotes = 8; 
 char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
 int frequencies[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};
 for (i = 0; i < numNotes; i++) 
 {
  if (names[i] == note)     
  {
   return(frequencies[i]);   
  }
 }
 return(0); 
}
Сіз нені көресіз:
Сіз нені көруіңіз керек? Ештеңе, сіз естуіңіз керек! Сіздің шиқылдағыңыз "Twinkle, Twinkle Little Star", немесе осы сияқты әуенді ойнайды. Егер ол орналмаса, барлық қосылыстардың дұрыстығын, Arduino платасына енгізілген кодты тексеріңіз. Немесе төмендегі кеңестерді пайдаланыңыз.
Мүмкін қиындықтар:
Дыбыс жоқ
Шиқылдақтың өлшемі мен түрін ескерсек, платадағы қажетті саңылаудан өтіп кету мүмкін. оның орналасуын тағы тексеріп көріңіз. Бәрібір жұмыс істемейді Шиқылдақты платадан шығарып, қайта салып көріңіз, және Arduino-ны қайта жүктеңіз.
Twinkle Twinkle Little Starir-дан шаршадым
Код сіз оңай өз әуендеріңізді қоса алатындай етіп жазылған.
Өмірде қолданылуы:
Көптеген мегафондар дабылды күшейтудің осындай әдісін қолданады, алайда дыбыс сапасы нашар болып табылады.