Arduone kit
Тәжірибе №9 Иілу қадағасы
Бұл тәжірибеде біз Flex Sensor-ды немесе "Иілу қадағасын" қолданамыз
Бұл тәжірибеде біз Flex Sensor-ды немесе "Иілу қадағасын" қолданамыз. Оның негізі – көмір қабаты пластик жолағы. Ауыспалы резистор секілді оның кедергісі ауысады, бірақ тетікті бұрау орнына, оны майыстырасыз, осылай кедергіні өзгертесіз. Осы өзгертулерді анықтау үшін біз тағы «кернеу бөлгішін» қол- данамыз. «Қадағаны» бір бағытта еңкейте отырып, ол иіледі және көп иілген сайын, оның Кедергісі де артады. Өзгерістердің шамалы интервалы 10 кОм-нан 35 кОм дейін. Бұл сұлбада сервоқозғалтқыш орнын бақылау үшін Flax Sensor-ды қолданатын боламыз.
Схема подключения
Скетч

#include <Servo.h> 
Servo servo1;
const int flexpin = 0; 

void setup() 
{ 
 Serial.begin(9600);
 servo1.attach(9);
} 


void loop() 
{ 
 int flexposition; 
 int servoposition;
 flexposition = analogRead(flexpin);
 servoposition = map(flexposition, 600, 900, 0, 180);
 servoposition = constrain(servoposition, 0, 180);
 servo1.write(servoposition);
 Serial.print("sensor: ");
 Serial.print(flexposition);
 Serial.print(" servo: ");
 Serial.println(servoposition);
 delay(20); 
} 
Сіз нені көресіз:
Сіз иілмелі қадағаны қаншалықты майыстырғанға байланысты сероқозғалтқышының бұрылуын көру керексіз. Егер сұлба жұмыс істемейтін болса, барлығы дұрыс жиналғанына және кодтың Arduino-ға жүктелгеніне көз жеткізіңіз. немесе төмендегі кеңестерді
қарап шығыңыз.
Мүмкін қиындықтар:
Servo бұрылмайды
Тіпті серводан шығатын түрлі түсті сымдарда шатасуға болады. Мүмкін, қате осы жерде шығар.
Servo күтілгендей қозғалмайды
Қадаға бір бағытта иілу үшін арналған, жолақты кері бағытта майыстырып көріңіз.
Servo бұрылуының кіші диапазоны
Сізге map() функциясында мағыналар диапазонын өзгертіп көру қажет.
Өмірде қолданылуы:
Иілу қадағаларын қолданудың жарқын үлгісі Nintendo "Power Glove" ойын консольдері. Бұл нақты уақытта экранда қол қимылының имитациясын қолданған алғашқы ойын бейне бақылаушы.