Arduone kit
Тәжірибе №8 Сервоқозғалтқыш
Сервоқозғалтқыштар электроника мен автома- тикада қолдану үшін өте тиімді
"Серво", сервоқозғалтқыштан қысқ., бұл қозғалтқыш, кері байланысы бар электронды сұлбаны қамтиды. Сервоқозғалтқыштар электроника мен автома- тикада қолдану үшін өте тиімді, себебі өте жоғары жылдамдықты сипаттамаларға ие характеристиками и умеют очень точно және өте жылдам керек жағдайға орналаса алады.Ауыспалы ұзақты қ импульстарынан өте оңай басқару. Мысалы, 1,5 мс импульсы сервоқоз- ғалтқышты 90 градусқа орналастырады. Бұл тәжірибеден сіз , сервоқозғалтқышты басқару үшін ЕИМ (ендікті импульсты модуляцияны) қалай пайдалану керек екенін білетін боласыздар.
Схема подключения
Скетч

#include <Servo.h> 
Servo servo1; 

void setup()
{
 servo1.attach(9);
}


void loop()
{
 int position;
 servo1.write(90);  
 delay(1000);     
 servo1.write(180);  
 delay(1000);     
 servo1.write(0);   
 delay(1000);     
 for(position = 0; position < 180; position += 2)
 {
  servo1.write(position); 
  delay(20);        
 }

 for(position = 180; position >= 0; position -= 1)
 {                
  servo1.write(position); 
  delay(20);        
 }
}
Сіз нені көресіз:
Сіздің сервоқозғалтқышыңыз түрлі жылдам- дықтарда түрлі орындарға қалай өтетінін байқаңыз. Егер ол қозғалмаса, жалғануды тексеріп, кодтың Arduino-ға жүктелгеніне көз жеткізу немесе төмендегі ақауларды жою кеңестерін пайдаланыңыз.
Мүмкін қиындықтар:
Servo айналмайды
Тіпті түрлі-түсті сымдармен сервоны кері бағытта жалғау мүмкіндігі бар. Жалғаулардың дұрыстығын тексеріңіз.
Сонда да жұмыс істемейді
Біз бірнеше рет жасаған қателік – қуат сымдары мен +5 вольтті және жерді жалғамадық.
Жұлқынып қозғалу
Егер серво жұлқынып қозғала бастаса және Arduino бортында жарық диод өшіп-жанса, бұл қуаттың аз екенін білдіреді. USB орнына желі- лік адаптерді қолданыңыз, ол мәселені жояды.
Өмірде қолданылуы:
Автокөлік зауыттарында қолданылатын роботталған механикалық қолдар.