Arduone kit
Тәжірибе №6 Фоторезистор
Бұл сұлбада сіздер фоторезистормен танысасыздар
Сонымен, сіздер потенциометрмен жұмыс жасап көрдіңіздер, оның кедергісі тетігін - штокты бұрау арқылы өзгереді. Бұл сұлбада сіздер фоторезистормен танысасыздар, ол өзіне бағытталған жарыққа байланысты өз кедергісін өзгертеді. Arduino өзі кедергіні тудыра алмайды, себебі кернеумен жұмыс жасайды, сол себепті бұл сұлбада кернеу бөлгішін қолданатын боламыз. Бөлгіш екі резистордан тұрады, оның біреуі біздің фоторезистор, ал оқылатын кернеу олардың арасындағы нүктеден алынады. Фоторезистор көп жарық алғанда бөлгіш жоғары кернеуді, ал аз жарық алғанда төмен кернеуді беретін болады.
Схема подключения
Скетч

const int sensorPin = 0;
const int ledPin = 9;

int lightLevel, high = 0, low = 1023;

 
void setup()
{

 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 // Serial.begin(9600); 
}


void loop()
{
 lightLevel = analogRead(sensorPin);

 // lightLevel = map(lightLevel, 0, 1023, 0, 255);
 // lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 255);

 manualTune(); 
 //autoTune(); 
 analogWrite(ledPin, lightLevel);

 // Serial.print(lightLevel);   
 // Serial.println("");      
 // delay(500);          
}


void manualTune()
{
 lightLevel = map(lightLevel, 300, 800, 0, 255);
 lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 255);
} 


void autoTune()
{
 if (lightLevel < low)  
 {            
  low = lightLevel;  
 }

 if (lightLevel > high)
 {
  high = lightLevel;
 }
 
 
 lightLevel = map(lightLevel, low+0, high-30, 0, 255);
 lightLevel = constrain(lightLevel, 0, 255);

}
Сіз нені көресіз:
Сіз өзіңіздің фоторесторыңыздың фотосезімтал элементіне түскен жарық көлеміне байланысты, жарықдиодтың жарығы қалай Өзгеретінін көруіңіз керек. Егер ол орындалмаса, сұлбаның дұрыс жиналғанын және Arduino кодының жүктелгенін тексеріңіз. Егер ол да көмекеспесе, төменде келтірілген кеңестерді қоланып
Мүмкін қиындықтар:
Жарықдиоды жанбайды
Бұл қателікті полярлығы жоқ (+/-)жарықдиодтар шыққанша қайта-қайта қайталай береміз. Жарықдиодын бұраңыз.
Сұлба жарықты сезбейді Фоторезисторда сұлбамен байланыс сымдар арқылы жүргізілетінін ескеретін болсақ, оларда қателесу мүмкін. Жалғану дұрыстығын тексеріңіз.
Сонда да жұмыс істемейді
Сіз тым жарық немесе керісінше, қараңғы Бөлмеде болуыңыз мүмкін. Жарықшамын пайдаланып көріңіз.
Өмірде қолданылуы:
Көшедегі шамдар қараңғы түскен кезде жанады.