Arduone kit
Тәжірибе №3 RGB - жарықдиоды
Үштүсті жарықдиод. RGB - Red, Green, Blue! Қызыл, Жасыл және Көк – үшеуі біреуінде!

Өшіп-жанып тұрған жарықдиодтан не әдемі болады? Үштүсті жарықдиод. RGB - Red, Green, Blue! Қызыл, Жасыл және Көк – үшеуі біреуінде! Үш жарықдиод бір корпус ішінде. Олар бірегей түстер мен жарық эффектілері арқылы керемет жылтырай алады, бұл жарықдиодтардың қаншалықты жарқын болғандығына байланысты болады. Бұл тәжірибеде сіз оны Arduino-ға жалғауды және басқаруды үйренесіз.
Схема подключения
Скетч
const int RED_PIN = 9;
const int GREEN_PIN = 10;
const int BLUE_PIN = 11;

int DISPLAY_TIME = 100; 

void setup()
{
 pinMode(RED_PIN, OUTPUT);
 pinMode(GREEN_PIN, OUTPUT);
 pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
}

void loop()
{
 mainColors();
 showSpectrum();
}

void mainColors()
{
 digitalWrite(RED_PIN, LOW);
 digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
 digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);

delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
 digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);

 delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, LOW);
 digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
 digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);

 delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, LOW);
 digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
 digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);

 delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
 digitalWrite(BLUE_PIN, LOW);

 delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, LOW);
 digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
 digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);

 delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);
 digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);

 delay(1000);


 digitalWrite(RED_PIN, HIGH);
 digitalWrite(GREEN_PIN, HIGH);
 digitalWrite(BLUE_PIN, HIGH);

 delay(1000);
}


void showSpectrum()
{
 int x;
 for (x = 0; x < 768; x++)
 {
  showRGB(x); 
  delay(10);  
 }
}


void showRGB(int color)
{
 int redIntensity;
 int greenIntensity;
 int blueIntensity;

 if (color <= 255)        
 {
  redIntensity = 255 - color;    
  greenIntensity = color;    
  blueIntensity = 0;       
 }
 else if (color <= 511)      
 {
  redIntensity = 0;           
  greenIntensity = 255 - (color - 256); 
  blueIntensity = (color - 256);    
 }
 else if color >= 512       
 {
  redIntensity = (color - 512);     
  greenIntensity = 0;          
  blueIntensity = 255 - (color - 512); .
 }


 analogWrite(RED_PIN, redIntensity);
 analogWrite(BLUE_PIN, blueIntensity);
 analogWrite(GREEN_PIN, greenIntensity);
}
Сіз нені көресіз:
Сіз жарықдиодыңыздың жанып тұрғынын, бірақ бұл ретте жаңа, Таңқалдырар түстермен! Егер ол орындалмаса, сұлбаны дұрыс жинағаныңызға көз жеткізіп, аrduino-ға енгізілетін кодты тексеріңіз. Егер жарық диод жанбаса,ақаулықтарды іздеу және жою кеңестерін қолданыңыз.
Мүмкін қиындықтар:
Жарықдиод жанбайды немесе басқа түс жанады.
Жарықдиод аяқшалары бір-бірінен кіші қашықтықта орналасқан, сол себепті оңай қателесуге болады. Қайта тексеру керек.
Қызыл туралы мәліметтер
Қызыл жарықдиод одан қарқынды жануы мүм-кін, сол себепті қажет болса қосымша резисторды қолданыңыз немесе кодты ауыстырыңыз: analogWrite(RED_PIN, redIntensity); на analogWrite(RED_PIN, redIntensity/3);
Өмірде қолданылуы:
Жарық шоуларда, сондай-ақ түрлі электроникада қолданылады, сол салада құрылғы жағдайының өзгеруін көрсету үшін. Мысалы, Қосу жағдайынан Сөнд. ауысқанын.