Arduone kit
Тәжірибе №2 Потенциометр
Бұл тәжірибеде біз потенциометрмен жұмыс істейміз.
Бұл тәжірибеде сіз потенциометрмен жұмыс істейміз. Потенциометрді ауыспалы резистор деуге болады. Потенциометр өз контактілерінің біреуімен, төмендегі жермен жалғанса (қуат минусы), ал басқасымен (жоғарғы) +5 вольтқа, орташа жалғасуда біз 0-н 5 вольтқа дейінгі кернеуді аламыз,потенциометр тетігіне байланысты. Потенциометрлерді әдетте түрлі параметрлерді реттеу үшін қолданады, мысалы дыбыс немесе жарық қарқындылығы. Бұл тәжірибеден сіз, потенциометрді жарық диодты реттеу үшін не істеу керегін білесіздер.
Схема подключения
Скетч
int sensorPin = 0;  
int ledPin = 13;   
int sensorValue = 0; 
void setup() {     
 pinMode(ledPin, OUTPUT); 
}
void loop() {     
 sensorValue = analogRead(sensorPin);
 digitalWrite(ledPin, HIGH);     
 delay(sensorValue);         
 digitalWrite(ledPin, LOW);       
 delay(sensorValue);         
}
Сіз нені көресіз:
Сіз өшіп-жанып тұрған жарық Диодын көресіз, ол потенциометр Тетігіне байланысты жылдам не баяу өшіп-жанады. Егер ол Істемей қалса, жиналған сұлба мен жүктелген кодтың дұрыстығына көз жеткізіңіз
Мүмкін қиындықтар:
Бірқалыпсыз жұмыс Потенциометр аяқшаларының сенмісіз жалғасуынан. Оның макетті платасын шамалы басып, сенімділігін тексеріп көріңіз. Жұмыс істемейді Потенциометрдің орташа аяқшасын аналогты порттың орнына, 2-ші цифрлік портпен жалғап қоймағаныңызға көз жеткізіңіз. Сондай-ақ қуат плюсін жермен.
Басына оралу
Сіз барлығын бөлшектеп, жаңадан құрастыра аласыз, кейде бұл көмектеседі.
Өмірде қолданылуы:
MР3 ойнатқыш – дыбысты реттегіш әлбетте потенциометр болып табылады.